Osvědčení a oprávněníOprávnění o odborné způsobilosti. Provádění montáží a oprav vyhrazených elektr. zař.

Živnostenské oprávnění. Osvědčení o registraci FÚ Vsetín.